• slide1.png
  • Artboard.png
  • Artboard Copy.png

Меценатство як запобігання деградації суспільства

 1. Запобігання морального розкладання суспільства

Почати варто з особистості саме Гая Цильнія Мецената, того самого Мецената, ім'я якого стало прозивним в області добродійності.

Історія стверджує, що ті, кому він допомагав у важку хвилину, виявилися видатними людьми, що впливають і донині на світогляд людей. Якби не ця людина, давньоримської літературної традиції просто б не існувало. Ніхто б не знав імен Горація і Вергілія. І саме він зробив допомогу поетам і іншим майстрам модною, при цьому рятуючи їх від голодної смерті.

Цікаво те, що дослідники одностайно наполягають на тому, що саме Меценат стримував розкладання Римської імперії, яка була заснована на матеріальних цінностях, кривавому терорі та аморальній поведінці, запустивши благодійність як норму. Саме це змогло зупинити внутрішньополітичний терор та об'єднати країну.

Дослідники також наполягають на тому, що кінець епохи Мецената, кінець епохи «Золотого віку», пов'язаний зі смертю Мецената, поклав початок повільному розкладанню суспільства та остаточній загибелі Римської імперії.

Не менш цікавими є й інші дослідження, які стосуються не тільки Римської імперії, але й інших цивілізацій та суспільств. Вони наполегливо говорять про те, що як тільки в якомусь суспільстві падає рівень культури, це суспільство починає морально розкладатися, деградувати і навіть повністю зникати з історичної карти.

Є ще один цікавий приклад того, як мистецтво, в даному випадку літературний твір, вплинуло на суспільство свого часу. Мова йде про Гаррієт Бічер-Стоу та її твір «Хатина дядька Тома». Важко сказати, чи потрібна була письменниці допомога мецената у виданні твору, але достеменно відомо, як пишуть дослідники, що «ця маленька жінка зруйнувала своїм твором рабовласницький устрій» в Америці. Чим це приклад впливу мистецтва на суспільство, яке перебувало у стані деградації, бо рабовласницький устрій – це, м’яко кажучи, неприваблива сторінка в історії Сполучених Штатів Америки?2. Культура як чинник впливу на розвиток суспільства

Є інший важливий чинник впливу культури та мистецтва на суспільство. Це їх здатність не тільки запобігати моральному розкладанню, але й благотворно впливати на нього через розвиток кожної окремої людини. Звичайно, важливо при цьому розуміти, про яку культуру та мистецтво йдеться, бо вони повинні не вводити людину в ступор, а робити її кращою. Чому це важливо? Тому, що людина з розвиненою особистістю - це критично мисляча людина, якій, вибачте, важко «навішати локшину на вуха», маніпулювати нею в корисливих цілях - політичних або якихось інших. Сюди також можна віднести і рівень освіти людини. У сучасній історії України є трагічний приклад - війна на сході України. Так ось, під вплив пропаганди здебільшого підпали люди з низьким рівнем культури, вузьким кругозором, які практично ніколи не виїжджали за межі області, переважно націлені на матеріальну сторону. Звичайно, що це дещо спрощена картина, але дослідники та проукраїнські налаштовані місцеві стверджують саме цей факт. Ці люди виявилися нездатні критично мислити.3. Культура як чинник впливу на розвиток економіки

До недавнього часу більшість економістів при проведенні аналізів економічних явищ і процесів ігнорували фактор культури в цьому питанні. У більшості випадків це відбувалося через труднощі з чітким визначенням поняття «культура». Однак багато дослідників сьогодні стверджують, що рівень культури, властивий певним групам населення, серйозно впливає на їх економічні досягнення.

Історик і економіст Девід Ландес довів існування прямої залежності між процвітанням національної економіки і такими якостями її громадян як економність і ощадливість, працьовитість, наполегливість, чесність і терпимість. Такі якості, як ксенофобія, релігійна нетерпимість, корупція гарантують бідність широких мас населення і повільний розвиток економіки. Інший вчений, італійський економіст Гвідо Табелліні проаналізував рівень освіти в 69 європейських регіонах. Його висновок: обсяг ВВП і темпи економічного зростання вище в тих регіонах, де процвітають взаємна довіра, віра, в тому числі в індивідуальну ініціативу людини і повага до закону. Це портрет морально здорової людини, свідомої, з достатнім рівнем культури.

Підтримуючи мистецтво, освіту, меценат розвиває духовність суспільства як необхідну умову не тільки для реалізації завдань, які стоять перед суспільством , але й зберігає його від деградації і самознищення.

Мистецтво та культура потребують справжніх покровителів, які усвідомлюють важливість своєї місії. Нехай така мотивація стане для багатьох людей поштовхом до розвитку цієї благородної місії на благо нашого суспільства.

Олена Сердюк, член СХПУ,

            Тези виступу на  форумі

«Роль меценатства у розвитку культури»

                             

 

Важная новость

MorningStar

Клипы группы прославления